W dniach 22-24 listopada 2017 roku, odbyły się XVI Jesienne Warsztaty Betonowe organizowane przez Górażdże Cement S.A. Warsztaty przeprowadzono w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. W trzydniowym spotkaniu wzięło udział ok 200 osób. Tematem przewodnim XVI Jesiennych Warsztatów Betonowych były aspekty praktyczne projektowania i wykonywania betonu. 

W trakcie trzydniowych Warsztatów, odbyło się 5 sesji wykładowych oraz 3 sesje warsztatowe, w czasie których zaprezentowano 9 pokazów praktycznych. Duży udział w merytorycznym przygotowaniu sesji warsztatowych mieli przedstawiciele największych w kraju producentów domieszek chemicznych: Atlas, MC-Bauchemie, Mapei, Stachema, BASF Polska, SIKA, Chryso, Schomburg.
W trakcie trzydniowych Warsztatów, odbyło się 5 sesji wykładowych oraz 3 sesje warsztatowe, w czasie których zaprezentowano 9 pokazów praktycznych. Duży udział w merytorycznym przygotowaniu sesji warsztatowych mieli przedstawiciele największych w kraju producentów domieszek chemicznych: Atlas, MC-Bauchemie, Mapei, Stachema, BASF Polska, SIKA, Chryso, Schomburg.