10 grudnia 2015 roku Arkadiusz Ignerowicz - kierownik laboratorium betonu z firmy ATLAS, poprowadził wykład dla studentów kierunku Chemia Budowlana. Wykład, podobnie jak poprzednie z cyklu wykładów na temat chemii stosowanej do elementów betonowych wibroprasowanych, odbył się na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

W trakcie prezentacji studenci zostali zapoznani z podstawamitechnologii produkcji elementów wibroprasowanych oraz obecnie panującymitrendami i kierunkami jej rozwoju. Wykład na temat betonów wibroprasowanychwymagał krótkiego wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z produkcją, takichjak wibrowanie i prasowanie betonu oraz ogólnego opisania procesu produkcjielementów wibroprasowanych z betonu. Prezentujący pokazał krótkie filmy, którewzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy kierunku Chemia Budowlana, aprzedstawiały zarówno tradycyjne metody produkcji kostki brukowej jak i bardzo nowoczesne linie technologiczne do uszlachetniania gotowychwyrobów wibroprasowanych.

Omawiając różne sposoby zagęszczania betonu, ArkadiuszIgnerowicz podkreślił jak dużą rolę odgrywają w tym procesiedomieszki chemiczne. Przypomniał również, iż błędy w tego rodzaju produkcji sąbardzo kosztowne i należy ich unikać.

Przy omawianiu konkretnych przypadków, Arkadiusz Ignerowicz, wskazałna wybrane typy nowoczesnych domieszek PCE do elementów wibroprasowanych, któremają pomóc w utrzymaniu urabialności tylko w krótkim czasie.

Cały wykład dostępnyjest na naszej stronie internetowej w dziale Prezentacje. 

(Przypominamy,żeby pobrać materiały należy się zalogować).

W trakcie prezentacji studenci zostali zapoznani z podstawamitechnologii produkcji elementów wibroprasowanych oraz obecnie panującymitrendami i kierunkami jej rozwoju. Wykład na temat betonów wibroprasowanychwymagał krótkiego wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z produkcją, takichjak wibrowanie i prasowanie betonu oraz ogólnego opisania procesu produkcjielementów wibroprasowanych z betonu. Prezentujący pokazał krótkie filmy, którewzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy kierunku Chemia Budowlana, aprzedstawiały zarówno tradycyjne metody produkcji kostki brukowej jak i bardzo nowoczesne linie technologiczne do uszlachetniania gotowychwyrobów wibroprasowanych.

Omawiając różne sposoby zagęszczania betonu, ArkadiuszIgnerowicz podkreślił jak dużą rolę odgrywają w tym procesiedomieszki chemiczne. Przypomniał również, iż błędy w tego rodzaju produkcji sąbardzo kosztowne i należy ich unikać.

Przy omawianiu konkretnych przypadków, Arkadiusz Ignerowicz, wskazałna wybrane typy nowoczesnych domieszek PCE do elementów wibroprasowanych, któremają pomóc w utrzymaniu urabialności tylko w krótkim czasie.

Cały wykład dostępnyjest na naszej stronie internetowej w dziale Prezentacje. 

(Przypominamy,żeby pobrać materiały należy się zalogować).