28 stycznia 2016 roku odbył się kolejny wykład dla studentów pierwszego roku na Wydziale Chemicznymi Politechniki Łódzkiej. Wykład poprowadził Kamil Ślusarczyk - Technolog Betonu firmy MC-Bauchemie.

Wykład przybliża tematykę betonów samozagęszczalnych. W prezentacji omówiono charakterystykę mieszanek samozagęszczalnych oraz korzyści i możliwości jakie stwarza stosowanie takiego betonu. W wykładzie była mowa o właściwościach reologicznych mieszanki samozagęszczalnej i ich metodach badawczych, jej składzie i czynnikach wpływających na specyficzny charakter mieszanki. Pokzano również przykłady zastosowań betonów samozagęszczalnych.
Wykład przybliża tematykę betonów samozagęszczalnych. W prezentacji omówiono charakterystykę mieszanek samozagęszczalnych oraz korzyści i możliwości jakie stwarza stosowanie takiego betonu. W wykładzie była mowa o właściwościach reologicznych mieszanki samozagęszczalnej i ich metodach badawczych, jej składzie i czynnikach wpływających na specyficzny charakter mieszanki. Pokzano również przykłady zastosowań betonów samozagęszczalnych.