8 grudznia 2015 roku w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej, w której wzięło udział około 80 osób. Głównym organizatorem tego wydarzenia było wydawnictwo EPS Media, wydawca czasopisma „Chemia i Biznes" oraz portalu www.chemiaibiznes.com.pl, które zaprosiło m.in. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej - Tadeusza Wasąga do udziału w Konferencji i wygłoszenie prelekcji związanej z przemysłem chemii budowlanej.

Program Konferencji został podzielony na 3 tematyczne panele oraz debatę:
 I PANEL – RYNEK I TENDY
 1. Mariusz Sochacki – Polska Agencja Badawcza Budownictwa – „Budownictwo polskie w 2015 – stagnacyjny rozwój czy łapanie oddechu  przed nadchodzącym boomem?”.
 2. Tadeusz Wasąg – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej – „Tendencje na rynku chemii budowlanej na przykładzie domieszek do betonu na tle zmian w branżach chemii i betonu”.
 3. Dariusz Turski – Uzin Polska – „Ekologiczne trendy w materiałach chemii budowlanej. Porównanie parametrów lakierów na bazie wodnej z lakierami rozpuszczalnikowymi”.
 II PANEL – PRODUKCJA I PRODUKTY
 1. Catherine Corfias Zuccalli – Coatex – „Otwórz swój umysł na zagęstniki o profilu pseudoplastycznym”.
 2. Katarzyna Walusiak – Laboratorium Chemii Budowlanej Efekt – „Wpływ dodatków upłynniających na właściwości podkładów podłogowych”.
 3. Anna Jarosik – PCC Prodex – „Niezawodność systemów poliuretanowych stosowanych w efektywnej izolacji konstrukcji budowlanych”.
 4. Marcin Kadłubowski – AM Solutions – „Testy mikrobiologiczne jako narzędzie kontroli jakości procesu produkcyjnego i produktu”.
 III PANEL – DEBATA
 
Dyskusja dotyczyła tematu:
„Polscy producenci na rynkach zagranicznych. Gdzie szukać przewag konkurencyjnych”, w której udział wzięli:
Jacek Michalak – Wiceprezes Zarządu do Spraw Rozwoju Grupy Atlas
Maciej Pasternak – Manager w Zespole Innowacji w PwC Polska
Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiza Rynku
 IV PANEL – LEGISLACJA I ROZWÓJ
 1. Robert Chrobak – Dow Microbial Control – „2015 – Czy byłeś gotowy na zmiany legislacyjne?”.
 2. Anna Frączkowska – THETA Doradztwo Techniczne – „Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych”.
 3. Tomasz Kaczyński, Marta Balcerowska – Kancelaria Prawnicza Domański Zakrzewski Palinka (DZP) – „Praktyki antykonkurencyjne na rynku chemii budowlanej. Przegląd orzecznictwa i praktyk UOKiK”.
 4. Agnieszka Kowalska, Marek Skrzyński – AMS – Centrum Badań i Analiz Rynku – „Finansowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze chemii budowlanej ze śrdodków europejskich”
Przedstawiciel SPChB – Prezes Zarządu Tadeusz Wasąg, wygłosił podczas konferencji prelekcję na temat: „Tendencje na rynku chemii budowlanej na przykładzie domieszek do betonu na tle zmian w branżach chemii i betonu”, którą rozpoczął od przedstawienia definicji domieszek do betonu jako materiału dodawanego podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nie większej nić 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardziałego betonu.
Prezes Tadeusz Wasąg stwierdził , że rynek domieszek do betonu w Polsce zmienia się równolegle do rynku zużycia cementu i betonu. Najlepszym rokiem był 2011. Obecnie szacuje się, że 2015 rok będzie 2% lepszy od roku poprzedniego. Przy obserwacji rynku domieszek do betonu zauważane jest wzrastające zużycie domieszek opartych na bazie PCE i systematyczne zmniejszanie procentowego udziału w rynku domieszek opartych na tradycyjnej bazie surowcowej tj. lignosulfoniany i polikondensaty soli kwasunaftalenowego. Niemniej, domieszki tradycyjne stanowią stosunkowo duży odsetek rynku.

Jak wygląda Polska na tle Europy?

Biorąc pod uwagę zużycie cementuna głowę mieszkańca, jesteśmy w czołówce Europy za Szwajcarią, ale przed Niemcami i Francją. Zużycie domieszek na tonę cementu jest porównywalne do Niemiec. Procentowy udział najbardziej zaawansowanych technologicznie domieszek na bazie PCE wynosi w Polsce tylko ok. 7%, ale stale rośnie.

Podsumowując:

 1. W ostatnich latach nastąpiła zmiana jakościowa zastosowania składnika dodatkowego do składnika niezbędnego.
 2. Rynek domieszek stosuje coraz częściej produkty „szyte na miarę”.
 3. Polska wygląda bardzo dobrze na tle Europy.

Więcej na temat Konferencji można przeczytać na stronie:

http://www.chemiaibiznes.com.pl/galerie/iii-konferencja-przemyslu-chemii-budowlanej-branza-integrowala-sie-w-warszawie

Program Konferencji został podzielony na 3 tematyczne panele oraz debatę:
 I PANEL – RYNEK I TENDY
 1. Mariusz Sochacki – Polska Agencja Badawcza Budownictwa – „Budownictwo polskie w 2015 – stagnacyjny rozwój czy łapanie oddechu  przed nadchodzącym boomem?”.
 2. Tadeusz Wasąg – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej – „Tendencje na rynku chemii budowlanej na przykładzie domieszek do betonu na tle zmian w branżach chemii i betonu”.
 3. Dariusz Turski – Uzin Polska – „Ekologiczne trendy w materiałach chemii budowlanej. Porównanie parametrów lakierów na bazie wodnej z lakierami rozpuszczalnikowymi”.
 II PANEL – PRODUKCJA I PRODUKTY
 1. Catherine Corfias Zuccalli – Coatex – „Otwórz swój umysł na zagęstniki o profilu pseudoplastycznym”.
 2. Katarzyna Walusiak – Laboratorium Chemii Budowlanej Efekt – „Wpływ dodatków upłynniających na właściwości podkładów podłogowych”.
 3. Anna Jarosik – PCC Prodex – „Niezawodność systemów poliuretanowych stosowanych w efektywnej izolacji konstrukcji budowlanych”.
 4. Marcin Kadłubowski – AM Solutions – „Testy mikrobiologiczne jako narzędzie kontroli jakości procesu produkcyjnego i produktu”.
 III PANEL – DEBATA
 
Dyskusja dotyczyła tematu:
„Polscy producenci na rynkach zagranicznych. Gdzie szukać przewag konkurencyjnych”, w której udział wzięli:
Jacek Michalak – Wiceprezes Zarządu do Spraw Rozwoju Grupy Atlas
Maciej Pasternak – Manager w Zespole Innowacji w PwC Polska
Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiza Rynku
 IV PANEL – LEGISLACJA I ROZWÓJ
 1. Robert Chrobak – Dow Microbial Control – „2015 – Czy byłeś gotowy na zmiany legislacyjne?”.
 2. Anna Frączkowska – THETA Doradztwo Techniczne – „Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych”.
 3. Tomasz Kaczyński, Marta Balcerowska – Kancelaria Prawnicza Domański Zakrzewski Palinka (DZP) – „Praktyki antykonkurencyjne na rynku chemii budowlanej. Przegląd orzecznictwa i praktyk UOKiK”.
 4. Agnieszka Kowalska, Marek Skrzyński – AMS – Centrum Badań i Analiz Rynku – „Finansowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze chemii budowlanej ze śrdodków europejskich”
Przedstawiciel SPChB – Prezes Zarządu Tadeusz Wasąg, wygłosił podczas konferencji prelekcję na temat: „Tendencje na rynku chemii budowlanej na przykładzie domieszek do betonu na tle zmian w branżach chemii i betonu”, którą rozpoczął od przedstawienia definicji domieszek do betonu jako materiału dodawanego podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nie większej nić 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardziałego betonu.
Prezes Tadeusz Wasąg stwierdził , że rynek domieszek do betonu w Polsce zmienia się równolegle do rynku zużycia cementu i betonu. Najlepszym rokiem był 2011. Obecnie szacuje się, że 2015 rok będzie 2% lepszy od roku poprzedniego. Przy obserwacji rynku domieszek do betonu zauważane jest wzrastające zużycie domieszek opartych na bazie PCE i systematyczne zmniejszanie procentowego udziału w rynku domieszek opartych na tradycyjnej bazie surowcowej tj. lignosulfoniany i polikondensaty soli kwasunaftalenowego. Niemniej, domieszki tradycyjne stanowią stosunkowo duży odsetek rynku.

Jak wygląda Polska na tle Europy?

Biorąc pod uwagę zużycie cementuna głowę mieszkańca, jesteśmy w czołówce Europy za Szwajcarią, ale przed Niemcami i Francją. Zużycie domieszek na tonę cementu jest porównywalne do Niemiec. Procentowy udział najbardziej zaawansowanych technologicznie domieszek na bazie PCE wynosi w Polsce tylko ok. 7%, ale stale rośnie.

Podsumowując:

 1. W ostatnich latach nastąpiła zmiana jakościowa zastosowania składnika dodatkowego do składnika niezbędnego.
 2. Rynek domieszek stosuje coraz częściej produkty „szyte na miarę”.
 3. Polska wygląda bardzo dobrze na tle Europy.

Więcej na temat Konferencji można przeczytać na stronie:

http://www.chemiaibiznes.com.pl/galerie/iii-konferencja-przemyslu-chemii-budowlanej-branza-integrowala-sie-w-warszawie