14 kwietnia 2016 roku Sławomir Chłądzyński z firmy Cemex Polska, poprowadził kolejny wykład dla studentów kierunku Chemia Budowlana na temat "Chemia budowlana - definicje, produkty i normy".

W literaturze fachowej brakuje fachowej definicji „chemii budowlanej”, dlatego Sławomir Chłądzyński zaproponował własną – w odniesieniu zarówno do produktów, jak i do nauki.
Zaprezentowano wyroby chemii budowlanej w podziale na:
a) wyroby stosowane w budownictwie
b) domieszki i dodatki do spoiw, zapraw i betonów
Przedstawiono krótką charakterystykę tych produktów i zastosowanie oraz podobieństwo, wybrane normy przedmiotowe dotyczące właściwości technicznych wyrobów.
(Przypominamy, żeby pobrać materiał należy się zalogować).
W literaturze fachowej brakuje fachowej definicji „chemii budowlanej”, dlatego Sławomir Chłądzyński zaproponował własną – w odniesieniu zarówno do produktów, jak i do nauki.
Zaprezentowano wyroby chemii budowlanej w podziale na:
a) wyroby stosowane w budownictwie
b) domieszki i dodatki do spoiw, zapraw i betonów
Przedstawiono krótką charakterystykę tych produktów i zastosowanie oraz podobieństwo, wybrane normy przedmiotowe dotyczące właściwości technicznych wyrobów.
(Przypominamy, żeby pobrać materiał należy się zalogować).