Informujemy, że po raz kolejny mieliśmy okazję gościć na dwudniowym Kongresie ZBI, który w tym roku przekształcił się w ICCX Central Europe. Pierwsza edycja ICCX obyła się 12 lutego 2016 r w Hotelu Ossa Congress & Spa pod Warszawą.

Informujemy, że po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć na dwudniowym Kongresie ZBI, który w tym roku przekształcił się w ICCX Central Europe. Pierwsza edycja odbyła się w dniach 11-12 lutego 2016 r. w Hotelu Ossa Congress & Spa pod Warszawą. Wielu uczestników przybyło spoza Polski – prelegenci, wystawcy oraz odwiedzający. Konferencja specjalistyczna skierowana była do producentów betonu towarowego, podczas którego eksperci omawiali aktulane kwestie dotyczące „betonu” obejmującego zagadnienia z zakresu technologii betonu, prefabrykatów betonowych, wyrobów betonowych oraz studzienek betonowych.
Imprezie towarzyszyła obszerna wystawa branżowa ze stoiskami wystawowymi, obejmujacymi wszystkie obszary branży betonów i prefabrykacji betonu, Szczegółowy program dwudniowego spotkania można zobaczyć na stronie: http://iccx.org/pl/central-europe-pl/program-kongresu
Informujemy, że po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć na dwudniowym Kongresie ZBI, który w tym roku przekształcił się w ICCX Central Europe. Pierwsza edycja odbyła się w dniach 11-12 lutego 2016 r. w Hotelu Ossa Congress & Spa pod Warszawą. Wielu uczestników przybyło spoza Polski – prelegenci, wystawcy oraz odwiedzający. Konferencja specjalistyczna skierowana była do producentów betonu towarowego, podczas którego eksperci omawiali aktulane kwestie dotyczące „betonu” obejmującego zagadnienia z zakresu technologii betonu, prefabrykatów betonowych, wyrobów betonowych oraz studzienek betonowych.
Imprezie towarzyszyła obszerna wystawa branżowa ze stoiskami wystawowymi, obejmujacymi wszystkie obszary branży betonów i prefabrykacji betonu, Szczegółowy program dwudniowego spotkania można zobaczyć na stronie: http://iccx.org/pl/central-europe-pl/program-kongresu