27 marca br. na Politechnice Łódzkiej odbył się kolejny wykład na temat praktycznego stosowania produktów chemii budowlanej. Wykład w całości dotyczył możliwości zabezpieczenia betonu przed niepożądanym wnikaniem wody w strukturę betonu. Zagadnienia omówił Bartłomiej Walczak – technolog i kierownik laboratorium w firmie Remei.

W pierwszej części wystąpienia wykładowca uzasadnił potrzebę zabezpieczania betonu przed niepożądanym działaniem wody oraz przypomniał jak wygląda struktura betonu i jakie znaczenie w prawidłowym kształtowaniu struktury mają poszczególne składniki betonu. Następnie wykładowca wytłumaczył na czym polega wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczenie betonu środkami hydrofobowymi od czego zależy skuteczność działania tych środków.

W drugiej części wykładu Bartłomiej Walczak objaśnił mechanizm działania środków hydrofobowych z podziałem na środki organiczne i krzemoorganiczne.

W ostatniej części wystąpienia studenci mogli zobaczyli praktyczne przykłady właściwego i niewłaściwego zastosowania omawianych środków.

Na zakończenie wykładowca zwrócił szczególną uwagę na fakt,że nieprawidłowy dobór środków hydrofobowych może być w konsekwencji bardzo kosztowny, a nawet tragiczny dla wykonawcy, który źle dobierze rodzaj środka zabezpieczającego lub go nieprawidłowo użyje.

Wykład Bartłomieja Walczaka z firmy Remei, był kolejnym wykładem w ramach współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Opis najważniejszych zagadnień z  wykładu dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Pliki do pobrania. (Przypominamy – materiały do pobrania po zalogowaniu).

W pierwszej części wystąpienia wykładowca uzasadnił potrzebę zabezpieczania betonu przed niepożądanym działaniem wody oraz przypomniał jak wygląda struktura betonu i jakie znaczenie w prawidłowym kształtowaniu struktury mają poszczególne składniki betonu. Następnie wykładowca wytłumaczył na czym polega wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczenie betonu środkami hydrofobowymi od czego zależy skuteczność działania tych środków.

W drugiej części wykładu Bartłomiej Walczak objaśnił mechanizm działania środków hydrofobowych z podziałem na środki organiczne i krzemoorganiczne.

W ostatniej części wystąpienia studenci mogli zobaczyli praktyczne przykłady właściwego i niewłaściwego zastosowania omawianych środków.

Na zakończenie wykładowca zwrócił szczególną uwagę na fakt,że nieprawidłowy dobór środków hydrofobowych może być w konsekwencji bardzo kosztowny, a nawet tragiczny dla wykonawcy, który źle dobierze rodzaj środka zabezpieczającego lub go nieprawidłowo użyje.

Wykład Bartłomieja Walczaka z firmy Remei, był kolejnym wykładem w ramach współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Opis najważniejszych zagadnień z  wykładu dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Pliki do pobrania. (Przypominamy – materiały do pobrania po zalogowaniu).