22 stycznia br. studenci Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, studiujący kierunek Chemia Budowlana, odwiedzili zakład produkcyjny firmy Schomburg w Kutnie.

Wizyta odbyła się w ramach współpracy tego nowatorskiego kierunku studiów, ze Stowarzyszeniem Producentów Chemii Budowlanej i otworzyła kolejny etap tej praktycznej współpracy. Po serii wykładów poświęconych zagadnieniom związanym ze stosowaniem domieszek do betonu (i nie tylko), studenci mogli zobaczyć jak funkcjonuje zakład produkcyjny, jakiej kontroli podlegają dostarczane surowce i gotowe produkty oraz jakie badania przeprowadza się w laboratorium betonu.
Studenci dotarli do zakładu ok. godz. 10.00. Rozgrzewając się kawą i herbatą wysłuchali krótkiego przywitania Dyrektora Zarządzającego Krzysztofa Kaczana oraz Dyrektora Działu Badań i Rozwoju – Michała Oleksika. Po krótkim wprowadzeniu na temat historii zakładu oraz tego jak funkcjonuje i jaką produkcję prowadzi, studenci przeszli po terenie zakładu, gdzie zobaczyli część magazynową i produkcyjną.
Największym zainteresowaniem podczas tej części wizyty cieszyło się spotkanie z kierownikami produkcji i magazynu. Pani kierownik Iza Witczak krótko opowiedziała studentom na czym polega jej praca, a kierownik Jacek Budzich wyjaśnił studentom jak prawidłowo należy magazynować surowce i produkty chemiczne.
Studenci zadawali pytania, a na koniec usłyszeli od pani kierownik szczere gratulacje, że wybrali nowy kierunek studiów, który jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu produkującego chemię budowlaną.

Po obejrzeniu zakładu grupa studentów podzieliła się na dwie części. W mniejszych zespołach studenci zaangażowali się w badania, które standardowo przeprowadza się w laboratoriach betonu i kontroli jakości. Wszyscy uczestnicy mogli spróbować swoich sił mieszając beton lub obserwując próbki pod mikroskopem. Nad prawidłowym przebiegiem mini praktyk czuwali kierownicy odpowiedzialni za laboratorium betonu – Arkadiusz Ignerowicz oraz kierownik ds. jakości Dariusz Augustynowicz.

Po wyczerpującym zaangażowaniu w praktyczne pokazy studenci zjedli obiad i na deser otrzymali gorące zapewnienie Dyrektorów Kaczana i Oleksika, że Schomburg Polska czeka na zainteresowanych studentów, którzy będą chętni do odbycia praktyk w Kutnie, a jeszcze mocniej zainteresowanych do współpracy przy pisaniu prac dyplomowych.

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej bardzo dziękuje za gościnność firmy Schomburg Polska (członka SPChB) i zachęca studentów nowatorskiego kierunku studiów – Chemia Budowlana, do współpracy z członkami stowarzyszenia, którzy wspierają ideę kształcenia specjalistów w tej rozwijającej się dziedzinie budownictwa i nauki.
Wizyta odbyła się w ramach współpracy tego nowatorskiego kierunku studiów, ze Stowarzyszeniem Producentów Chemii Budowlanej i otworzyła kolejny etap tej praktycznej współpracy. Po serii wykładów poświęconych zagadnieniom związanym ze stosowaniem domieszek do betonu (i nie tylko), studenci mogli zobaczyć jak funkcjonuje zakład produkcyjny, jakiej kontroli podlegają dostarczane surowce i gotowe produkty oraz jakie badania przeprowadza się w laboratorium betonu.
Studenci dotarli do zakładu ok. godz. 10.00. Rozgrzewając się kawą i herbatą wysłuchali krótkiego przywitania Dyrektora Zarządzającego Krzysztofa Kaczana oraz Dyrektora Działu Badań i Rozwoju – Michała Oleksika. Po krótkim wprowadzeniu na temat historii zakładu oraz tego jak funkcjonuje i jaką produkcję prowadzi, studenci przeszli po terenie zakładu, gdzie zobaczyli część magazynową i produkcyjną.
Największym zainteresowaniem podczas tej części wizyty cieszyło się spotkanie z kierownikami produkcji i magazynu. Pani kierownik Iza Witczak krótko opowiedziała studentom na czym polega jej praca, a kierownik Jacek Budzich wyjaśnił studentom jak prawidłowo należy magazynować surowce i produkty chemiczne.
Studenci zadawali pytania, a na koniec usłyszeli od pani kierownik szczere gratulacje, że wybrali nowy kierunek studiów, który jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu produkującego chemię budowlaną.

Po obejrzeniu zakładu grupa studentów podzieliła się na dwie części. W mniejszych zespołach studenci zaangażowali się w badania, które standardowo przeprowadza się w laboratoriach betonu i kontroli jakości. Wszyscy uczestnicy mogli spróbować swoich sił mieszając beton lub obserwując próbki pod mikroskopem. Nad prawidłowym przebiegiem mini praktyk czuwali kierownicy odpowiedzialni za laboratorium betonu – Arkadiusz Ignerowicz oraz kierownik ds. jakości Dariusz Augustynowicz.

Po wyczerpującym zaangażowaniu w praktyczne pokazy studenci zjedli obiad i na deser otrzymali gorące zapewnienie Dyrektorów Kaczana i Oleksika, że Schomburg Polska czeka na zainteresowanych studentów, którzy będą chętni do odbycia praktyk w Kutnie, a jeszcze mocniej zainteresowanych do współpracy przy pisaniu prac dyplomowych.

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej bardzo dziękuje za gościnność firmy Schomburg Polska (członka SPChB) i zachęca studentów nowatorskiego kierunku studiów – Chemia Budowlana, do współpracy z członkami stowarzyszenia, którzy wspierają ideę kształcenia specjalistów w tej rozwijającej się dziedzinie budownictwa i nauki.