23 września 2015 roku w Warszawie w Pałacu Prymasowskim odbyła się Konferencja – „Wyroby budowlane pod kontrolą”. Głównym organizatorem tego wydarzenia był ZPR Media S.A. – Muratorplus.pl – budowlany serwis dla profesjonalistów, który podjął tematykę nowelizacji Ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy Prawa budowlanego z 25 czerwca 2015 roku.

Wśród wykładowców znaleźli się eksperci zarówno związani z krajowymi uczelniami jak i instytucjami ściśle związanymi ze środowiskiem branży budowlanej. Słuchaczami byli przedstawiciele firm wykonawczych, deweloperskich, przedstawiciele producentów wyrobów budowlanych oraz przedstawiciele stowarzyszeń branżowych.

Część pierwsza konferencji poświęcona była aspektom prawnym nowej Ustawy. Wzięli w niej udział specjaliści z dziedziny legislacyjnych aspektów branży budowlanej. Uwaga skupiona była przede wszystkim na zmianach w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Na systemie kontroli zgodności właściwości wyrobów deklarowanych przez producenta ze stanem rzeczywistym oraz publikowaniu szczegółowych wyników wszystkich kontroli wyrobów budowlanych.

W części drugiej odbył się panel dyskusyjny pod przewodnictwem Pani Redaktor Moniki Czechowskiej (Muratorplus.pl), nad tematem „Jakość materiałów budowlanych – teoria i praktyka”. Podkreślono konieczność utrzymania wysokiego standardu produktów wytwarzanych zarówno na rynek eksportowy, jak i krajowy. Przytoczono przykłady stosowania nieuczciwych praktyk – niezgodnych z przyjętymi standardami, co ma wpływ na obniżenie opinii na temat całej branży polskich producentów budowlanych. Pani Dorota Podsiedzik – Malec dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w GUNB zapewniła, że sytuacja ta będzie ulegała zmianie na lepsze w związku z dodatkowymi funduszami na badanie próbek wyrobów budowlanych, które otrzyma Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, dzięki temu Urząd będzie w stanie wyeliminować obecność bubli na rynku.

Szczegółowy plan konferencji wyglądał następująco:

CZĘŚĆ PIERWSZA: PRELEKCJE:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy  – prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1, czyli zmiany w zakresie wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych – Magdalena Rytwińska-Rasz – Radca Prawny.
 2. Kompetencje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w systemie kontroli wyrobów budowlanych” – Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 3. Elementy oceny sytuacji na rynku materiałów budowlanych – Ryszard Kowalski – Prezes Związku Pracodawców Materiałów dla Budownictwa.

CZĘŚĆ DRUGA: DYSKUSJA – prowadząca Pani Monika Czechowska (Muratorplus.pl)

Prezentacja – „Informacja o kontroli rynku wyrobów budowlanych” –  przedstawiła Dorota Podsiedzik – Malec (Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w GUNB).

Dyskusja, w której udział wzięli:

 1. Janusz Komurkiewicz – Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi
 2. Zbigniew Pilch – Dyrektor Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu
 3. Kamil Kiejna – Prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów Styropianu
 4. Wojciech Szczepański – Ekspert Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz  Systemów Ociepleń
 5. Stanisław Barbużyński – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej

Osoby chętne bliżej zapoznać się z przebiegiem konferencji zapraszamy na stronę:

http://www.muratorplus.pl/biznes/konferencja-wyroby-budowlane-pod-kontrola/

Wśród wykładowców znaleźli się eksperci zarówno związani z krajowymi uczelniami jak i instytucjami ściśle związanymi ze środowiskiem branży budowlanej. Słuchaczami byli przedstawiciele firm wykonawczych, deweloperskich, przedstawiciele producentów wyrobów budowlanych oraz przedstawiciele stowarzyszeń branżowych.

Część pierwsza konferencji poświęcona była aspektom prawnym nowej Ustawy. Wzięli w niej udział specjaliści z dziedziny legislacyjnych aspektów branży budowlanej. Uwaga skupiona była przede wszystkim na zmianach w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Na systemie kontroli zgodności właściwości wyrobów deklarowanych przez producenta ze stanem rzeczywistym oraz publikowaniu szczegółowych wyników wszystkich kontroli wyrobów budowlanych.

W części drugiej odbył się panel dyskusyjny pod przewodnictwem Pani Redaktor Moniki Czechowskiej (Muratorplus.pl), nad tematem „Jakość materiałów budowlanych – teoria i praktyka”. Podkreślono konieczność utrzymania wysokiego standardu produktów wytwarzanych zarówno na rynek eksportowy, jak i krajowy. Przytoczono przykłady stosowania nieuczciwych praktyk – niezgodnych z przyjętymi standardami, co ma wpływ na obniżenie opinii na temat całej branży polskich producentów budowlanych. Pani Dorota Podsiedzik – Malec dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w GUNB zapewniła, że sytuacja ta będzie ulegała zmianie na lepsze w związku z dodatkowymi funduszami na badanie próbek wyrobów budowlanych, które otrzyma Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, dzięki temu Urząd będzie w stanie wyeliminować obecność bubli na rynku.

Szczegółowy plan konferencji wyglądał następująco:

CZĘŚĆ PIERWSZA: PRELEKCJE:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy  – prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1, czyli zmiany w zakresie wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych – Magdalena Rytwińska-Rasz – Radca Prawny.
 2. Kompetencje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w systemie kontroli wyrobów budowlanych” – Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 3. Elementy oceny sytuacji na rynku materiałów budowlanych – Ryszard Kowalski – Prezes Związku Pracodawców Materiałów dla Budownictwa.

CZĘŚĆ DRUGA: DYSKUSJA – prowadząca Pani Monika Czechowska (Muratorplus.pl)

Prezentacja – „Informacja o kontroli rynku wyrobów budowlanych” –  przedstawiła Dorota Podsiedzik – Malec (Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w GUNB).

Dyskusja, w której udział wzięli:

 1. Janusz Komurkiewicz – Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi
 2. Zbigniew Pilch – Dyrektor Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu
 3. Kamil Kiejna – Prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów Styropianu
 4. Wojciech Szczepański – Ekspert Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz  Systemów Ociepleń
 5. Stanisław Barbużyński – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej

Osoby chętne bliżej zapoznać się z przebiegiem konferencji zapraszamy na stronę:

http://www.muratorplus.pl/biznes/konferencja-wyroby-budowlane-pod-kontrola/