W dniach 30 września i 1 października 2017 roku odbyło się seminarium techniczne - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BETONU, którego inicjatorem i organizatorem była firma Stachema Polska Sp. z o.o. Partnerem programowym Seminarium była Politechnika Lubelska: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Laboratorium Budownictwa.

Swoją obecnością zaszczycili goście w osobie Prezesa Zarządu SPChB Tadeusza Wasąga, przedstawiciele Producentów Cementu: Jarosław Organa Cemex Polska oraz Paweł Trybalski Grupa Ożarów wraz z współpracownikami. Andrzej Sumorek Kierownik Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a także goście zagraniczni z największych zakładów krajów nadbałtyckich oraz szerokie grono współpracowników Stachemy Polska z Zakładów Produkcyjnych Betonu i Prefabrykacji z całej Polski.
Wszystkich uczestników w sobotnie popołudnie przywitał Prezes Zarządu Stachema Polska Tomasz Nowacki wraz z pracownikami działów firmy: technologami, biurem, działem badań i rozwoju oraz laboratorium. Tematyka seminarium zamknęła się w prezentacjach dotyczących sfer, w których odbywa się współpraca i działalność firm branży betonowej, nowych rozwiązań technologicznych w betonie a także intensywnego rozwoju branży betonowej.
Dumę z udziału firmy Stachema Polska w Stowarzyszeniu Producentów Chemii Budowlanej podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes SPChB Tadeusz Wasąg prezentując cele i rozwój działalności Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowalnej. Przedstawiciele Producentów Cementów zainteresowali wszystkich nowymi technologiami w produkcji nawierzchni z betonu RCC oraz nowoczesnymi trendami w prefabrykacji bazującej coraz częściej na betonie GRC z udziałem nowej generacji domieszek PCE Stachema Polska. Rozwój w branży betonowej to również rozwój możliwości badawczych, którymi mogło poszczycić się na seminarium Laboratorium Budownictwa przy Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej.
Szczegółowy plan seminarium:
 1. Tomasz Nowacki – Prezes Zarządu Stachema Polska Sp. z o.o. – Otwarcie
 2. Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu SPChB – Cele i działalność Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej”
 3. Paweł Trybalski – Kierownik Działu Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. – Trwałe nawierzchnie z betonu RCC – doświadczenia z realizacji”
 4. Jarosław Organa  –  Dział Doradztwa Technicznego CEMEX Polska – Zastosowanie technologi GRC w kreowaniu nowych wizji betonu architektonicznego”
 5. Andrzej Sumorek – Kierownik Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – Możliwości badawcze laboratorium Politechniki Lubelskiej”
 6. Cyprian Pełczyński – Kierownik Laboratorium Betonów i Działu Badań i Rozwoju – Nowe produkty do betonu towarowego i prefabrykacji”
Swoją obecnością zaszczycili goście w osobie Prezesa Zarządu SPChB Tadeusza Wasąga, przedstawiciele Producentów Cementu: Jarosław Organa Cemex Polska oraz Paweł Trybalski Grupa Ożarów wraz z współpracownikami. Andrzej Sumorek Kierownik Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a także goście zagraniczni z największych zakładów krajów nadbałtyckich oraz szerokie grono współpracowników Stachemy Polska z Zakładów Produkcyjnych Betonu i Prefabrykacji z całej Polski.
Wszystkich uczestników w sobotnie popołudnie przywitał Prezes Zarządu Stachema Polska Tomasz Nowacki wraz z pracownikami działów firmy: technologami, biurem, działem badań i rozwoju oraz laboratorium. Tematyka seminarium zamknęła się w prezentacjach dotyczących sfer, w których odbywa się współpraca i działalność firm branży betonowej, nowych rozwiązań technologicznych w betonie a także intensywnego rozwoju branży betonowej.
Dumę z udziału firmy Stachema Polska w Stowarzyszeniu Producentów Chemii Budowlanej podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes SPChB Tadeusz Wasąg prezentując cele i rozwój działalności Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowalnej. Przedstawiciele Producentów Cementów zainteresowali wszystkich nowymi technologiami w produkcji nawierzchni z betonu RCC oraz nowoczesnymi trendami w prefabrykacji bazującej coraz częściej na betonie GRC z udziałem nowej generacji domieszek PCE Stachema Polska. Rozwój w branży betonowej to również rozwój możliwości badawczych, którymi mogło poszczycić się na seminarium Laboratorium Budownictwa przy Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej.
Szczegółowy plan seminarium:
 1. Tomasz Nowacki – Prezes Zarządu Stachema Polska Sp. z o.o. – Otwarcie
 2. Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu SPChB – Cele i działalność Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej”
 3. Paweł Trybalski – Kierownik Działu Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. – Trwałe nawierzchnie z betonu RCC – doświadczenia z realizacji”
 4. Jarosław Organa  –  Dział Doradztwa Technicznego CEMEX Polska – Zastosowanie technologi GRC w kreowaniu nowych wizji betonu architektonicznego”
 5. Andrzej Sumorek – Kierownik Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – Możliwości badawcze laboratorium Politechniki Lubelskiej”
 6. Cyprian Pełczyński – Kierownik Laboratorium Betonów i Działu Badań i Rozwoju – Nowe produkty do betonu towarowego i prefabrykacji”