Dnia 25.09.2020 roku odbyło się spotkanie Stowarzyszeń Branżowych na temat funkcjonowania producentów materiałów budowlanych w przyszłej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, będącej wynikiem działań podjętych w Polsce podczas walki z pandemią COVID'19.

Dnia 25.09.2020 roku odbyło się spotkanie Stowarzyszeń Branżowych na temat funkcjonowania producentów materiałów budowlanych w przyszłej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, będącej wynikiem działań podjętych w Polsce podczas walki z pandemią COVID’19. 
W dyskusji udział wzięli przedstawiciele:
 • Stowarzyszenia Producentów Cementu 
 • Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego
 • Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej 
 • Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce 
 • Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej 
 • Polskiego Związku Producentów Kruszyw 
Podczas spotkania omówione zostały między innymi następujące kwestie: 
 • Ogólna sytuacja gospodarcza kraju ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. 
 • Analiza zmian produkcji materiałów budowlanych w Polsce na koniec 2020 roku i przewidywania na rok 2021.
 • Sposoby wykorzystywania wody w technologii cementu i betonu oraz kwestia retencji wody w Polsce.
 • Nowe trendy w kierunku outsourcingu usług między Azją i Europą.
Na koniec spotkania przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń podjęli wspólną decyzję o konieczności kontynuacji dyskusji i wstępnie ustalili termin kolejnej na listopad 2020.
Dla zachowania zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa przedstawicieli Stowarzyszeń spotkanie odbyło się w formie wideo-dyskusji.
Dnia 25.09.2020 roku odbyło się spotkanie Stowarzyszeń Branżowych na temat funkcjonowania producentów materiałów budowlanych w przyszłej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, będącej wynikiem działań podjętych w Polsce podczas walki z pandemią COVID’19. 
W dyskusji udział wzięli przedstawiciele:
 • Stowarzyszenia Producentów Cementu 
 • Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego
 • Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej 
 • Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce 
 • Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej 
 • Polskiego Związku Producentów Kruszyw 
Podczas spotkania omówione zostały między innymi następujące kwestie: 
 • Ogólna sytuacja gospodarcza kraju ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. 
 • Analiza zmian produkcji materiałów budowlanych w Polsce na koniec 2020 roku i przewidywania na rok 2021.
 • Sposoby wykorzystywania wody w technologii cementu i betonu oraz kwestia retencji wody w Polsce.
 • Nowe trendy w kierunku outsourcingu usług między Azją i Europą.
Na koniec spotkania przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń podjęli wspólną decyzję o konieczności kontynuacji dyskusji i wstępnie ustalili termin kolejnej na listopad 2020.
Dla zachowania zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa przedstawicieli Stowarzyszeń spotkanie odbyło się w formie wideo-dyskusji.