Wypowiedź eksperta SPChB Michała Oleksika o roli domieszek do betonu we współczesnym budownictwie dla inzynieria.com