W dniu 30 czerwca 2020 roku w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowym i z działalności Zarządu i udzieliło mu absolutorium. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2020 - 2022. 

W wyniku tajnego głosowania wybrany został Zarząd SPChB w następującym składzie:
 ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
 1. Prezes Zarządu:                     Tadeusz Wasąg
 2. Wiceprezes Zarządu:              Tomasz Nowacki
 3. Sekretarz Zarządu:                  Paweł Szyszka
 4. Członek Zarządu:                    Jacek Dziębor
 5. Członek Zarządu:                    Tomasz Klimala

W wyniku tajnego głosowania wybrana została Komisja Rewizyjna SPChB w następującym składzie:

 KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Przewodniczący KR:                Rafał Erdmann
 2. Wiceprzewodniczący KR:        Arnold Tomala
 3. Członek KR:                            Jerzy Kowalski
 4. Członek KR:                            Jerzy Wrona
 5. Członek KR:                            Stanisław Jaroszewicz

Nowo wybranym członkom Zarządu SPChB i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W wyniku tajnego głosowania wybrany został Zarząd SPChB w następującym składzie:
 ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
 1. Prezes Zarządu:                     Tadeusz Wasąg
 2. Wiceprezes Zarządu:              Tomasz Nowacki
 3. Sekretarz Zarządu:                  Paweł Szyszka
 4. Członek Zarządu:                    Jacek Dziębor
 5. Członek Zarządu:                    Tomasz Klimala

W wyniku tajnego głosowania wybrana została Komisja Rewizyjna SPChB w następującym składzie:

 KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Przewodniczący KR:                Rafał Erdmann
 2. Wiceprzewodniczący KR:        Arnold Tomala
 3. Członek KR:                            Jerzy Kowalski
 4. Członek KR:                            Jerzy Wrona
 5. Członek KR:                            Stanisław Jaroszewicz

Nowo wybranym członkom Zarządu SPChB i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.