Mimo ograniczeń Zarząd SPCHB aktywnie pracuje. 28 maja odbyła się wideokonferencja w celu przedyskutowania spraw bieżących i najbliższych planów.