Wykład o chemii stosowanej do elementów betonowych wibroprasowanych wygłosił Arkadiusz Ignerowicz z firmy Schomburg.

Prezentacja – w pełnym tego słowa znaczeniu – bo werbalna forma została wzmocniona filmem i demonstracją próbek oraz małym pokazem, odbyła się 5 grudnia br. na Politechnice Łódzkiej (Wydziale Chemicznym).
Wystąpienie Arkadiusza Ignerowicza poprzedzone zostało krótkim wprowadzeniem na temat firmy Schomburg, którego dokonał Michał Oleksik – Dyrektor Działu Badań i Rozwoju.
Wykład na temat betonów wibroprasowanych wymagał krótkiego wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z produkcją, takich jak wibrowanie i prasowanie betonu oraz ogólnego opisania procesu produkcji elementów wibroprasowanych z betonu. Prezentujący pokazał krótkie filmy, które wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy kierunku Chemia Budowlana, bo pokazywały zarówno ręczne sposoby wytwarzania kostki brukowej, jak i bardzo nowoczesne linie technologiczne. Omawiając różne sposoby przygotowania i zagęszczania betonu, Arkadiusz Ignerowicz zaznaczył jaką rolę w tym skomplikowanym procesie odgrywają domieszki chemiczne. Zwrócił szczególną uwagę na korzyści płynące z dodawania chemii, ale przypomniał, że błędy w tego rodzaju produkcji są bardzo kosztowne i należy ich unikać.
Przy omawianiu konkretnych przypadków, Arkadiusz Ignerowicz, jako technolog betonu, powołując się na wcześniejsze wykłady, przypomniał, że zastosowanie nowoczesnych domieszek PCE do elementów wibroprasowanych ma pomóc w utrzymaniu urabialności tylko w krótkim czasie, a w przypadku betonu towarowego oczekuje się zupełnie odwrotnych efektów. Dlatego stosując chemię, a w tym konkretnym przypadku polimery, należy wiedzieć jak działają domieszki i z czego wynika ich działanie.
Po omówieniu zagadnień na temat działania domieszek hydrofobizujących, specjaliści z firmy Schomburg, zaprosili studentów do wzięcia udziału w małym pokazie na temat tego, jak zachowuje się woda na powierzchni kostki brukowej, która jest właściwie zabezpieczona, a jak na zwykłej kostce, która takiej ochrony nie ma. Studenci kierunku Chemia Budowlana mogli w krótkim teście przekonać się, że chemia budowlana jest niezbędnym elementem przy produkcji elementów wibroprasowanych.
Po krótkim pokazie praktycznym Arkadiusz Ignerowicz pokazał uczestnikom wykładu nowoczesne produkty, które dopiero są testowane w Polsce , a z powodzeniem używane w innych krajach – np. cienkie płytki z betonu pokryte teflonem.
Na zakończenie wykładu studenci dowiedzieli się jakie są metody upiększania lub postarzania kostki brukowej – jak chociażby: płukanie, śrutowanie, młotkowanie czy lakierowanie.
Cały wykład dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Pliki do pobrania. (Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).
Prezentacja – w pełnym tego słowa znaczeniu – bo werbalna forma została wzmocniona filmem i demonstracją próbek oraz małym pokazem, odbyła się 5 grudnia br. na Politechnice Łódzkiej (Wydziale Chemicznym).
Wystąpienie Arkadiusza Ignerowicza poprzedzone zostało krótkim wprowadzeniem na temat firmy Schomburg, którego dokonał Michał Oleksik – Dyrektor Działu Badań i Rozwoju.
Wykład na temat betonów wibroprasowanych wymagał krótkiego wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z produkcją, takich jak wibrowanie i prasowanie betonu oraz ogólnego opisania procesu produkcji elementów wibroprasowanych z betonu. Prezentujący pokazał krótkie filmy, które wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy kierunku Chemia Budowlana, bo pokazywały zarówno ręczne sposoby wytwarzania kostki brukowej, jak i bardzo nowoczesne linie technologiczne. Omawiając różne sposoby przygotowania i zagęszczania betonu, Arkadiusz Ignerowicz zaznaczył jaką rolę w tym skomplikowanym procesie odgrywają domieszki chemiczne. Zwrócił szczególną uwagę na korzyści płynące z dodawania chemii, ale przypomniał, że błędy w tego rodzaju produkcji są bardzo kosztowne i należy ich unikać.
Przy omawianiu konkretnych przypadków, Arkadiusz Ignerowicz, jako technolog betonu, powołując się na wcześniejsze wykłady, przypomniał, że zastosowanie nowoczesnych domieszek PCE do elementów wibroprasowanych ma pomóc w utrzymaniu urabialności tylko w krótkim czasie, a w przypadku betonu towarowego oczekuje się zupełnie odwrotnych efektów. Dlatego stosując chemię, a w tym konkretnym przypadku polimery, należy wiedzieć jak działają domieszki i z czego wynika ich działanie.
Po omówieniu zagadnień na temat działania domieszek hydrofobizujących, specjaliści z firmy Schomburg, zaprosili studentów do wzięcia udziału w małym pokazie na temat tego, jak zachowuje się woda na powierzchni kostki brukowej, która jest właściwie zabezpieczona, a jak na zwykłej kostce, która takiej ochrony nie ma. Studenci kierunku Chemia Budowlana mogli w krótkim teście przekonać się, że chemia budowlana jest niezbędnym elementem przy produkcji elementów wibroprasowanych.
Po krótkim pokazie praktycznym Arkadiusz Ignerowicz pokazał uczestnikom wykładu nowoczesne produkty, które dopiero są testowane w Polsce , a z powodzeniem używane w innych krajach – np. cienkie płytki z betonu pokryte teflonem.
Na zakończenie wykładu studenci dowiedzieli się jakie są metody upiększania lub postarzania kostki brukowej – jak chociażby: płukanie, śrutowanie, młotkowanie czy lakierowanie.
Cały wykład dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Pliki do pobrania. (Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).