Marian Górczyński podczas wykładu, który wygłosił 28 listopada 2012 roku w Łodzi (w ramach współpracy SPChB z kierunkiem studiów Chemia Budowlana), przedstawił podstawowe informacje na temat towarowych zapraw murarskich.

Omówił składniki zapraw i podkreślił rolę jaką w ich składzie odgrywają domieszki chemiczne.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Omówił składniki zapraw i podkreślił rolę jaką w ich składzie odgrywają domieszki chemiczne.