28 listopada 2012 roku Witold Chodyń wygłosił wykład (w ramach współpracy SPChB z kierunkiem studiów Chemia Budowlana), na temat pielęgnacji betonu podczas jego wbudowywania i zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami, które mogą powodować jego destrukcję, a także wtedy kiedy wymaga on już naprawy, renowacji czy nawet rekonstrukcji.

Prezentacja oparta została o konkretne przykłady pokazujące beton przed i po zabiegu.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Prezentacja oparta została o konkretne przykłady pokazujące beton przed i po zabiegu.