Wykład Cypriana Pełczyńskiego z firmy STACHEMA Polska, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 20 stycznia 2021 roku na platformie MS Teams.

Za jedną z głównych przyczyn rozwoju technologii betonu uważa się zastosowanie domieszek chemicznych, które przyczyniły się wzrostu jakości końcowego produktu, jak i poprawy wskaźników ekonomicznych. 
 
W prezentacji pt. „Innowacyjne metody badawcze opisujące wpływ zastosowania domieszek chemicznych w ujęciu praktycznym”, zostały omówione rodzaje stosowanych domieszek chemicznych do betonów, mechanizmy działania oraz metody badawcze i ich niestandardowe wykorzystanie pozwalające na ocenę wpływu praktycznego zastosowania domieszek w technologii betonu. 

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Za jedną z głównych przyczyn rozwoju technologii betonu uważa się zastosowanie domieszek chemicznych, które przyczyniły się wzrostu jakości końcowego produktu, jak i poprawy wskaźników ekonomicznych. 
 
W prezentacji pt. „Innowacyjne metody badawcze opisujące wpływ zastosowania domieszek chemicznych w ujęciu praktycznym”, zostały omówione rodzaje stosowanych domieszek chemicznych do betonów, mechanizmy działania oraz metody badawcze i ich niestandardowe wykorzystanie pozwalające na ocenę wpływu praktycznego zastosowania domieszek w technologii betonu.