Wykład Kamila Fiksa z firmy ATLAS Polska, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 9 grudnia 2020 roku na platformie MS Teams.

Kanał derywacyjny EW Dychów, o długości ok. 20,4 km, wybudowany został w 1936r. i należy do najstarszych tego typu budowli w Polsce. Podczas jego budowy zużyto 130 tys. m3 betonu, który po wieloletniej ciągłej eksploatacji wymagał modernizacji. Wstępnie przyjęta technologia układania mieszanki gęstoplastycznej za pomocą dźwigu o zwiększonym zasięgu wymagała znacznego ograniczenia, a nawet okresowego wyłączenia z eksploatacji kanału derywacyjnego. Zwiększone koszty związane ze stałym wypompowywaniem wody z kanału zmusiły inwestora PGE Energia Odnawialna do indywidualnego rozpatrzenia i przyjęcia zmiany technologii betonowania. W prezentacji przedstawiono zastosowanie polimerowych domieszek chemicznych do produkcji samozagęszczalnego betonu podwodnego. Szeroko omówiono wyniki badań obejmujące właściwości zarówno świeżej mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Kanał derywacyjny EW Dychów, o długości ok. 20,4 km, wybudowany został w 1936r. i należy do najstarszych tego typu budowli w Polsce. Podczas jego budowy zużyto 130 tys. m3 betonu, który po wieloletniej ciągłej eksploatacji wymagał modernizacji. Wstępnie przyjęta technologia układania mieszanki gęstoplastycznej za pomocą dźwigu o zwiększonym zasięgu wymagała znacznego ograniczenia, a nawet okresowego wyłączenia z eksploatacji kanału derywacyjnego. Zwiększone koszty związane ze stałym wypompowywaniem wody z kanału zmusiły inwestora PGE Energia Odnawialna do indywidualnego rozpatrzenia i przyjęcia zmiany technologii betonowania. W prezentacji przedstawiono zastosowanie polimerowych domieszek chemicznych do produkcji samozagęszczalnego betonu podwodnego. Szeroko omówiono wyniki badań obejmujące właściwości zarówno świeżej mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu.