Wykład Konrada Grzesiaka z firmy Master Builders Solutions, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 2 grudnia 2020 roku na platformie MS Teams.

Prezentacja dotyczy nowych technologii, które są rozwijane w firmie Master Builders Solutions w dziedzinie domieszek chemicznych do betonów.
I tak w betonie towarowym mamy technologie oparte na polimerach PCE i PAE:
PCE to domieszki MasterGlenium SKY oraz MasterMatrix SDC 100, są to technologie pozwalające na przygotowanie mieszanek betonowych, które bardzo długo utrzymują konsystencję przy niskim w/c i jednocześnie pozwalają na bardzo szybkie wznoszenie konstrukcji.
Technologia PAE pozwala daleko i wysoko pompować mieszankę betonową i jednocześnie zmniejsza ciśnienie pompowania nawet do 30% a to dzięki polimerom o niskiej lepkości MasterEase.
W prefabrykacji nowe technologie oparte są na polimerach MasterGlenium ACE, MasterSure HES oraz MasterEASE – bardzo silna redukcja wody, niski stosunek woda/cement oraz możliwość produkcji betonów samozagęszczalnych przy zachowaniu niskiej lepkości to główne zalety tej technologii.
Dodatkowo technologia MasterX-Seed 100 wykorzystywana w prefabrykacji do jeszcze szybszego rozformowania elementów betonowych (od 6 do 12 godzin).
I na koniec temat, który jest bardzo aktualny w aspekcie budowy dróg – pokaz slajdów w jaki sposób powstaje nawierzchnia z betonu cementowego.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Prezentacja dotyczy nowych technologii, które są rozwijane w firmie Master Builders Solutions w dziedzinie domieszek chemicznych do betonów.
I tak w betonie towarowym mamy technologie oparte na polimerach PCE i PAE:
PCE to domieszki MasterGlenium SKY oraz MasterMatrix SDC 100, są to technologie pozwalające na przygotowanie mieszanek betonowych, które bardzo długo utrzymują konsystencję przy niskim w/c i jednocześnie pozwalają na bardzo szybkie wznoszenie konstrukcji.
Technologia PAE pozwala daleko i wysoko pompować mieszankę betonową i jednocześnie zmniejsza ciśnienie pompowania nawet do 30% a to dzięki polimerom o niskiej lepkości MasterEase.
W prefabrykacji nowe technologie oparte są na polimerach MasterGlenium ACE, MasterSure HES oraz MasterEASE – bardzo silna redukcja wody, niski stosunek woda/cement oraz możliwość produkcji betonów samozagęszczalnych przy zachowaniu niskiej lepkości to główne zalety tej technologii.
Dodatkowo technologia MasterX-Seed 100 wykorzystywana w prefabrykacji do jeszcze szybszego rozformowania elementów betonowych (od 6 do 12 godzin).
I na koniec temat, który jest bardzo aktualny w aspekcie budowy dróg – pokaz slajdów w jaki sposób powstaje nawierzchnia z betonu cementowego.