Normowa definicja domieszki do betonu.
Materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie większej niż 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu.
Norma przedmiotowa: PN-EN 934-2+A1:2012 – wersja angielska
„Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie”
PN-EN 934-2:2010 – wersja polska (norma wycofana)
Cel stosowania:
  • Techniczny – modyfikacja cech technologicznych mieszanki betonowej  i/lub betonu (zaprawy, zaczynu).
  • Ekonomiczny – obniżenie kosztów materiałowych, produkcji, transportu, wbudowania, pielęgnacji i innych związanych z poszczególnymi etapami budowy