Pragniemy poinformować, że w wyniku współpracy SPChB z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej, powstały praktyczne prace inżynierskie dotyczące chemii budowlanej.

Studenci z pomocą praktyków z przemysłu oraz pod opieką naukowców z Wydziału Chemicznego, wykonali praktyczne badania, zebrali doświadczenia i odszukali przypadki opisane w literaturze, aby właściwie opisać zagadnienia wynikające z tematów prac dyplomowych. Problemy badane i opisane w pracach są praktyczne i związane z produkcją chemii budowlanej, betonu i zapraw. Poniżej przedstawiamy tematy poszczególnych prac.
Polimerowe domieszki i ich wpływ na kształtowanie właściwości użytkowych i technologicznych wyrobów z polimerobetonu.
Wpływ składu chemicznego domieszek polimerowych na właściwości reologiczne betonu (lepkość, składniki odpowiedzialne).
Napowietrzanie się betonów nienapowietrzonych, skład/czynniki odpowiedzialne za niekontrolowane napowietrzanie się mieszanki.
 
Uniwersalność domieszek PCE, czynniki/składniki odpowiedzialne za kompatybilność domieszki z różnego rodzaju cementu.
Wpływ zawartości niespalonego węgla w popiołach lotnych na wygląd powierzchni wylewek samopoziomujących.
Stabilność redukcji w czasie różnych reduktorów chromu Cr+6 w zaprawie klejowej do płytek oraz w cemencie.  
Wpływ zawartości tlenku wapnia, wodorotlenku wapnia, węglanu wapnia na parametry np. (wytrzymałość na ściskanie,  skurcz, obróbkę oraz temperaturę wiązania) zapraw naprawczych.
Studenci z pomocą praktyków z przemysłu oraz pod opieką naukowców z Wydziału Chemicznego, wykonali praktyczne badania, zebrali doświadczenia i odszukali przypadki opisane w literaturze, aby właściwie opisać zagadnienia wynikające z tematów prac dyplomowych. Problemy badane i opisane w pracach są praktyczne i związane z produkcją chemii budowlanej, betonu i zapraw. Poniżej przedstawiamy tematy poszczególnych prac.
Polimerowe domieszki i ich wpływ na kształtowanie właściwości użytkowych i technologicznych wyrobów z polimerobetonu.
Wpływ składu chemicznego domieszek polimerowych na właściwości reologiczne betonu (lepkość, składniki odpowiedzialne).
Napowietrzanie się betonów nienapowietrzonych, skład/czynniki odpowiedzialne za niekontrolowane napowietrzanie się mieszanki.
 
Uniwersalność domieszek PCE, czynniki/składniki odpowiedzialne za kompatybilność domieszki z różnego rodzaju cementu.
Wpływ zawartości niespalonego węgla w popiołach lotnych na wygląd powierzchni wylewek samopoziomujących.
Stabilność redukcji w czasie różnych reduktorów chromu Cr+6 w zaprawie klejowej do płytek oraz w cemencie.  
Wpływ zawartości tlenku wapnia, wodorotlenku wapnia, węglanu wapnia na parametry np. (wytrzymałość na ściskanie,  skurcz, obróbkę oraz temperaturę wiązania) zapraw naprawczych.