24 kwietnia 2015 roku odbyły się oficjalnie obchody 70-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Podczas uroczystości Władze Wydziału wręczyły pamiątkowe statuetki przedstawicielom firm i organizacji, z którym od lat współpracują.

W imieniu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej statuetkę odebrał Prezes Zarządu Tadeusz Wasąg, który na ręce Dziekana Wydziału złożył list gratulacyjny i symboliczny obrazek z widokiem Krakowa, miasta siedziby SPChB.
Obchody zgromadziły kilkaset osób m.in.: zaproszonych gości, pracowników, studentów i absolwentów, dla których gospodarze przygotowali specjalny program. Do południa miało miejsce uroczyste posiedzenie Rady Wydziału oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać Profesora Stanisława Kiełbasińskiego.
W drugiej części dnia odbyła się I Konferencja: „ Chemia: NAUKA – PRZEMYSŁ – DYDAKTYKA”, która została poświęcona współpracy z przemysłem. Celem spotkania było wzmocnienie dobrych relacji pracowników i studentów z przedstawicielami przemysłu chemicznego i branż pokrewnych. Podczas wystąpień zaprezentowany został potencjał badawczy jednostek Wydziału. Studenci i doktoranci zapoznali się z możliwościami zatrudnienia w przemyśle oraz z wymaganiami stawianymi przez przyszłych pracodawców. Występujący podczas konferencji prelegenci, to przede wszystkim absolwenci Wydziału Chemicznego, którzy pracują lub zarządzają firmami produkującymi, konfekcjonującymi lub sprzedającymi produkty chemiczne w Polsce i na całym świecie. Wykładowcy podzielili się swoim doświadczeniami zawodowym i zachęcili do jeszcze bliższej współpracy, a studentom i młodym naukowcom wskazali możliwości zaplanowania i zrealizowania kariery zawodowej.
W imieniu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej statuetkę odebrał Prezes Zarządu Tadeusz Wasąg, który na ręce Dziekana Wydziału złożył list gratulacyjny i symboliczny obrazek z widokiem Krakowa, miasta siedziby SPChB.
Obchody zgromadziły kilkaset osób m.in.: zaproszonych gości, pracowników, studentów i absolwentów, dla których gospodarze przygotowali specjalny program. Do południa miało miejsce uroczyste posiedzenie Rady Wydziału oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać Profesora Stanisława Kiełbasińskiego.
W drugiej części dnia odbyła się I Konferencja: „ Chemia: NAUKA – PRZEMYSŁ – DYDAKTYKA”, która została poświęcona współpracy z przemysłem. Celem spotkania było wzmocnienie dobrych relacji pracowników i studentów z przedstawicielami przemysłu chemicznego i branż pokrewnych. Podczas wystąpień zaprezentowany został potencjał badawczy jednostek Wydziału. Studenci i doktoranci zapoznali się z możliwościami zatrudnienia w przemyśle oraz z wymaganiami stawianymi przez przyszłych pracodawców. Występujący podczas konferencji prelegenci, to przede wszystkim absolwenci Wydziału Chemicznego, którzy pracują lub zarządzają firmami produkującymi, konfekcjonującymi lub sprzedającymi produkty chemiczne w Polsce i na całym świecie. Wykładowcy podzielili się swoim doświadczeniami zawodowym i zachęcili do jeszcze bliższej współpracy, a studentom i młodym naukowcom wskazali możliwości zaplanowania i zrealizowania kariery zawodowej.