Informujemy, że przedstawiciel SPChB wygłosi referat podczas II edycji Kongresu ZBI na temat „Domieszki do betonu – aktualny stan rozwoju w Polsce”. Prezentacja odbędzie się 11 lutego 2015 r.    o godz. 15.45 w hotelu Ossa pod Warszawą.

Kongres ZBI skierowany jest do producentów betonu towarowego, małej architektury oraz elementów prefabrykowanych z betonu. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa firm. Program dwudniowego spotkania znajduje się poniżej.
10.02.2015
15:00 Otwarcie
16:30 – 19:00 – welcome reception (przekąski, napoje)
Prefabrykaty betonowe i ogólna technologia betonu
16:00 Dr inż. David Fernández-Ordó?ez, Politechnika Madrycka
Prefabrykowane betonowe mosty
16:30 Półprzejrzyste farby mineralne do scalania kolorystycznego i podbarwiania powierzchni betonu   architektonicznego
16:45 Zautomatyzowana produkcja ścian i stropów
17:00 Innowacyjny sposób rozpylania środków antyadhezyjnych
17:15 Praktyczne zastosowanie BIM w konstrukcjach żelbetowych
17:30   Od badań do praktyki: Przykłady optymalizacji procesów mieszania dla różnych zastosowań
17:45 Nowoczesne torowiska tramwajowe wykonane z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych
11.02.2015
Rury i studzienki betonowe oraz związana z nimi technologia betonu
10:00 Stef Maas – Dyrektor techniczny belgijskiego stowarzyszenia prefabrykatów betonowych
Rury betonowe – rozwiązania dla przyszłych pokoleń
10:30 Wytrzymałe rury betonowe z odpornymi na ataki chemiczne okładzinami z tworzywa sztucznego (HDPE)
10:45 Dojrzewanie kręgów studzienek w metodzie przyspieszonej
11:00 Innowacyjne prefabrykaty betonowe dla projektów infrastruktury
11:15 Wykładziny ochronne dla wewnętrznej powierzchni betonu
11:30 Rozwiązania zwieńczenia studni z betonu – fakty i mity
12.00 – 14:00 – Obiad
 
Wyroby betonowe oraz związana z nimi technologia betonu
14:00 Mgr inż. Markus Walter  – IAB – Instytut Badań Stosowanych w Budownictwie, Weimar
Wyroby betonowe wysokiej jakości
14:30 Cechy dotyczące jakości podkładów produkcyjnych
14:45 Rozłupywanie drobnowymiarowych elementów betonowych
15:00 Uszczelnianie przestrzeni porowatych na powierzchni wyrobów
15:15 Sprawna linia, dobra recepta, nadzór technologiczny jako składowe odpowiedniej jakości wyrobów wibroprasowanych
15:30 CLR-S – system pomiaru zabrudzonej wody po recyklingu, skutecznym sposobem na obniżenie kosztów produkcji betonu
15:45 Domieszki do betonu – aktualny stan rozwoju w Polsce
16:00 – 17:00 – Przerwa kawowa
17:00 Finał loterii „Wygraj Dubaj”
Kongres ZBI skierowany jest do producentów betonu towarowego, małej architektury oraz elementów prefabrykowanych z betonu. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa firm. Program dwudniowego spotkania znajduje się poniżej.
10.02.2015
15:00 Otwarcie
16:30 – 19:00 – welcome reception (przekąski, napoje)
Prefabrykaty betonowe i ogólna technologia betonu
16:00 Dr inż. David Fernández-Ordó?ez, Politechnika Madrycka
Prefabrykowane betonowe mosty
16:30 Półprzejrzyste farby mineralne do scalania kolorystycznego i podbarwiania powierzchni betonu   architektonicznego
16:45 Zautomatyzowana produkcja ścian i stropów
17:00 Innowacyjny sposób rozpylania środków antyadhezyjnych
17:15 Praktyczne zastosowanie BIM w konstrukcjach żelbetowych
17:30   Od badań do praktyki: Przykłady optymalizacji procesów mieszania dla różnych zastosowań
17:45 Nowoczesne torowiska tramwajowe wykonane z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych
11.02.2015
Rury i studzienki betonowe oraz związana z nimi technologia betonu
10:00 Stef Maas – Dyrektor techniczny belgijskiego stowarzyszenia prefabrykatów betonowych
Rury betonowe – rozwiązania dla przyszłych pokoleń
10:30 Wytrzymałe rury betonowe z odpornymi na ataki chemiczne okładzinami z tworzywa sztucznego (HDPE)
10:45 Dojrzewanie kręgów studzienek w metodzie przyspieszonej
11:00 Innowacyjne prefabrykaty betonowe dla projektów infrastruktury
11:15 Wykładziny ochronne dla wewnętrznej powierzchni betonu
11:30 Rozwiązania zwieńczenia studni z betonu – fakty i mity
12.00 – 14:00 – Obiad
 
Wyroby betonowe oraz związana z nimi technologia betonu
14:00 Mgr inż. Markus Walter  – IAB – Instytut Badań Stosowanych w Budownictwie, Weimar
Wyroby betonowe wysokiej jakości
14:30 Cechy dotyczące jakości podkładów produkcyjnych
14:45 Rozłupywanie drobnowymiarowych elementów betonowych
15:00 Uszczelnianie przestrzeni porowatych na powierzchni wyrobów
15:15 Sprawna linia, dobra recepta, nadzór technologiczny jako składowe odpowiedniej jakości wyrobów wibroprasowanych
15:30 CLR-S – system pomiaru zabrudzonej wody po recyklingu, skutecznym sposobem na obniżenie kosztów produkcji betonu
15:45 Domieszki do betonu – aktualny stan rozwoju w Polsce
16:00 – 17:00 – Przerwa kawowa
17:00 Finał loterii „Wygraj Dubaj”