Wpowiedź ukazała się na łamach wydania lipcowo-sierpniowego, przy okazji tematu wydania „Czas w budownictwie”. Cały materiał dostępny jest na portalu www.nbi.com.pl pod linkiem: