Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej 14 kwietnia 2021 roku zrealizowało webinarium - ABC produkcji betonu mrozoodpornego. Wydarzenie było skierowane do wszystkich, którzy chcieli poszerzyć zakres swojej wiedzy o prawidłową produkcję betonu napowietrzanego.

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej 14 kwietnia 2021 roku zrealizowało webinarium – ABC produkcji betonu mrozoodpornego. Wydarzenie było skierowane do wszystkich, którzy chcieli poszerzyć zakres swojej wiedzy o prawidłową produkcję betonu napowietrzanego.
Jak zauważył Tadeusz Wasąg, prezes zarządu Stowarzyszenia obecna sytuacja wymagała od Stowarzyszenia znalezienia nowych metod kontaktu z osobami chcącymi pogłębić swoją wiedzę w zakresie projektowania i produkcji betonu – O tej porze roku powinniśmy przygotowywać się do konferencji naukowo technicznej „Reologia”, którą co dwa lata organizujemy wspólnie z Politechniką Śląską oraz Grupą Górażdże. Obostrzenia pandemiczne spowodowały, że byliśmy zmuszeni odwołać konferencję. Postanowiliśmy jednak podtrzymać tradycję spotkań i zorganizować je w nieco zmienionej formule.
Podczas seminarium kompleksowo omówione zostały zagadnienia związane z zabezpieczaniem obiektów betonowych przed korozją wywołaną mrozem. W pierwszej części webinarium prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski, Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wyjaśnił słuchaczom powody szkodliwości niskich temperatur na beton. Przedstawił przyczyny i mechanizmy powstawania korozji spowodowanej działaniem mrozu i środków rozmrażających. Następnie zaprezentował sposoby poprawy mrozoodporności poprzez zastosowanie domieszek napowietrzających.
W drugiej części eksperci SPCHB Michał Oleksik oraz Cyprian Pełczyński przedstawili najistotniejsze elementy konieczne do wytworzenia betonu o pożądanych parametrach mrozoodpornych skupiając się na surowcach i poprawnym przeprowadzeniu napowietrzania mieszanki betonowej. Wyjaśniono mechanizmy tworzenia porów powietrznych w betonie. Określono ich pożądane rozmieszczenie, zawartość i konieczną stabilności. Dzielono się zaleceniami opartymi na praktycznych doświadczeniach.
Ostatnim poruszonym tematem były najnowsze trendy zabezpieczeń przeciwmrozowych, a w szczególności wykorzystanie mikrosfer. Zagadnienie przedstawił Konrad Grzesiak, który omówił ich zastosowanie i mechanizmy działania. Zaprezentował również przykłady dotychczasowych zastosowań.
Wydarzenie zgromadziło ponad 120 uczestników. Bardzo nas cieszy, że w trakcie wykładów liczba osób nie spadała, a słuchaczy wręcz przybyło. Oznacza to, że tematyka webinaru została trafnie wybrana i chyba podana w przystępnej formie, skoro uczestnicy wytrzymali przy komputerach – podsumowywał webinar Michał Oleksik.
Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej 14 kwietnia 2021 roku zrealizowało webinarium – ABC produkcji betonu mrozoodpornego. Wydarzenie było skierowane do wszystkich, którzy chcieli poszerzyć zakres swojej wiedzy o prawidłową produkcję betonu napowietrzanego.
Jak zauważył Tadeusz Wasąg, prezes zarządu Stowarzyszenia obecna sytuacja wymagała od Stowarzyszenia znalezienia nowych metod kontaktu z osobami chcącymi pogłębić swoją wiedzę w zakresie projektowania i produkcji betonu – O tej porze roku powinniśmy przygotowywać się do konferencji naukowo technicznej „Reologia”, którą co dwa lata organizujemy wspólnie z Politechniką Śląską oraz Grupą Górażdże. Obostrzenia pandemiczne spowodowały, że byliśmy zmuszeni odwołać konferencję. Postanowiliśmy jednak podtrzymać tradycję spotkań i zorganizować je w nieco zmienionej formule.
Podczas seminarium kompleksowo omówione zostały zagadnienia związane z zabezpieczaniem obiektów betonowych przed korozją wywołaną mrozem. W pierwszej części webinarium prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski, Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wyjaśnił słuchaczom powody szkodliwości niskich temperatur na beton. Przedstawił przyczyny i mechanizmy powstawania korozji spowodowanej działaniem mrozu i środków rozmrażających. Następnie zaprezentował sposoby poprawy mrozoodporności poprzez zastosowanie domieszek napowietrzających.
W drugiej części eksperci SPCHB Michał Oleksik oraz Cyprian Pełczyński przedstawili najistotniejsze elementy konieczne do wytworzenia betonu o pożądanych parametrach mrozoodpornych skupiając się na surowcach i poprawnym przeprowadzeniu napowietrzania mieszanki betonowej. Wyjaśniono mechanizmy tworzenia porów powietrznych w betonie. Określono ich pożądane rozmieszczenie, zawartość i konieczną stabilności. Dzielono się zaleceniami opartymi na praktycznych doświadczeniach.
Ostatnim poruszonym tematem były najnowsze trendy zabezpieczeń przeciwmrozowych, a w szczególności wykorzystanie mikrosfer. Zagadnienie przedstawił Konrad Grzesiak, który omówił ich zastosowanie i mechanizmy działania. Zaprezentował również przykłady dotychczasowych zastosowań.
Wydarzenie zgromadziło ponad 120 uczestników. Bardzo nas cieszy, że w trakcie wykładów liczba osób nie spadała, a słuchaczy wręcz przybyło. Oznacza to, że tematyka webinaru została trafnie wybrana i chyba podana w przystępnej formie, skoro uczestnicy wytrzymali przy komputerach – podsumowywał webinar Michał Oleksik.