Dr hab. inż. Paweł Łukowski prof. PW, Politechnika Warszawska - referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji "Reologia w Technologii Betonu".

NAJNOWSZE PREZENTACJE