Dr inż. Jan Bobrowicz, Instytut Techniki Budowlanej – referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Dr inż. Jan Bobrowicz, Instytut Techniki Budowlanej – referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.