Mgr Małgorzata Skonieczna, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.

NAJNOWSZE PREZENTACJE