Wykład Cypriana Pełczyńskiego z firmy Stachema Polska.

Wykład wygłoszony był na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 17 marca 2016 roku.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Wykład wygłoszony był na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 17 marca 2016 roku.