Wykład Kamila Ślusarczyka z firmy MC-Bauchemie.

Wykład wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 28 stycznia 2016 roku.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Wykład wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 28 stycznia 2016 roku.