Wykład Krzysztofa Wrzeciona z firmy MAPEI Polska.

Wykład wwygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 10 marca 2016 roku.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Wykład wwygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 10 marca 2016 roku.