Wykład Krzysztofa Wrzeciona z firmy MAPEI Polska.

Wykład wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 24 maja 2017 roku.

NAJNOWSZE PREZENTACJE

Wykład wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 24 maja 2017 roku.