Dr inż. MaciejGruszczyński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.

NAJNOWSZE PREZENTACJE