Dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. PŚl, Politechnika Śląska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.

NAJNOWSZE PREZENTACJE