Dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW, Politechnika Warszawska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.

NAJNOWSZE PREZENTACJE