Prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.

NAJNOWSZE PREZENTACJE