Prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.

NAJNOWSZE PREZENTACJE