Prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, IPPT PAN – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.

NAJNOWSZE PREZENTACJE